Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Journals

[Changemakers Club] สรุปกิจกรรม Learning Plus Workshop วางแผนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวเราเอง!

ทักษะที่ขาดหายไปในภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูกลับมา เพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพร้อมสำหรับความท้าทายต่างๆ ในอนาคต

School Team

17 พฤศจิกายน 2022

[Changemakers Club] สรุปกิจกรรม Prototype testing Learning Space : ทดลองไอเดียสร้างความยั่งยืนพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

ปัจจุบันพบว่า เด็กมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แม้กระทั่งเด็กในกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองใหญ่ซึ่งมีจำนวนแหล่งเรียนรู้มากกว่าแต่ก็ไม่เพียงพอทั้งจำนวนและความหลากหลาย

School Team

17 ตุลาคม 2022

[Changemakers Club] สรุปกิจกรรม – Creative Idea for Change: ร่วมแลกเปลี่ยน คิด เสริม เกลาไอเดียเพื่อแก้ปัญหา

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ. ห้องมินิเธียเตอร์ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ School of Change…

School Team

17 สิงหาคม 2022

Project Report ของ GAF

Project Report (รายงานผลการทำงาน) ชื่อทีม: GAF คำอธิบายโปรเจกต์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเครียดในเด็กหอในของโรงเ…

School Team

16 สิงหาคม 2022

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ